Главная » Статьи » Библиографиялық тізім

Әлихан Бөкейханов туралы мақалалар

Абай қай күні туған? : Абай – 160 // Қазақ Елi. - 2005. - 17 тамыз. - 2 б.

Аққұлұлы, С. Ә. Н. Бөкейхан және ІІ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: Әлихан Бөкейхан- 140 // Жұлдыз. - 2006. - № 9. - 122-138 б.

Аққұлұлы, С.  Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлына қатысты жаңа деректер // Қазақ. - 2009. - 4 желтоқсан. - 3 б.

Аққұлы С. Әлихан Бөкейхан әлi терең зерттелген жоқ // Түркістан. – 2016. – 3 наурыз (№ 9). – 9 б.

Аққұлұлы С. Алаш. Әлихан. Юнеско : [Әлихан Бөкейхан – 150 жыл] // Қазақ әдебиеті. – 2015. – № 52.  – 25 желтоқсан. – 1 б., 8 б.

Аққұлұлы  С. Хан баласындағы қазақтың хақысы : Әлихан жоспары // Қазақ әдебиеті. – 2016. – № 11. – 4-10 наурыз. – 1 б., 7 б.

Ақтаев С. Бұл қай Бөкейханов? : Қоғам қайраткері, күйші, саяси қуғын - сүргіннің құрбаны Ғабдол Бөкейханов туралы деректер // Ақиқат. - 2005. - N 1. - 48-55

Ақтаев, С. Алаш қайраткері Садық Аманжолов : Тарихи тұлға // Ақиқат. - 2005. - N 2. - 51 - 55 б.

Альжанов, М. Н. Ә. Бөкейханов жайлы материалдардың ақпараттандырылуы // Тіл және әдебиет = Язык и культура. – 2013. – № 1 (7). – 7-11 б.

Алаштан патшалы Ресейдің мемлекеттік І думасына сайланған алғашқы депутат - Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов // Бала би. - 2006. - № 7. – 4 б.

Артықбаев, Ж. Ертіс бойындағы көне жер атаулары : Ата-баба жұрты // Алаш. - 2008. - №. - 1. - 55-61 б.

Асылбекова, А. Ұлы тұлға Мәтін // Қазақ.- 2010. - 15 - 22 қаңтар. - 7 б.

Ахметтер мен Міржақып, Мұстафалар // Қазақ үнi. - 2005. - № 7 (шілде). - 4-7 б.

Ашуұлы, Ж. Қайраткер : Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың туғанына – 110 жыл толуына орай // Дала мен қала. - 2005. - 1 сәуір. – 12 б.

Аяған, Б.  Қазақстан тарихының кеңестік кезеңіне жаңа көзқарас // Қазақ әдебиеті. - 2005. – 4 наурыз. – 11 б.

Әбдіғали, Б.  Алаш зиялылары ұлт тарихындағы реформалар еді : Алаш, Алаш болғанда...// Астана  хабары. - 2007. - 26 маусым. - 3 б.

Әбдірахманова, Г. Ә. Бөкейханов - теңдік туын көтерген Алаш көсемі : Алаш қозғалысына – 90 жыл // Қазақстан тарихы (әдістемелік журнал). - 2007. - №  8. - 32-36 б.

Әбжанов, Х. Алаш аманаты және ұлттық идея // Тіл және қоғам.- 2007. - № 4. - 19-28 б.

Әбсадық, А.  Ұлт өлшеміне айналған ұлы тұлға : Тарихи тұлға // Қостанай таңы. - 2005. - 23 қаңтар. – 5 б.

Әлихан Бөкейхановтың туғанына 145 жыл // Дәстүр. - 2011. - № 2. - 4-5 б.

Әшім А. Ойлар толғаныстар : Әлихан Бөкейханов туғанына 140 жыл толуына орай //  Түркістан. - 2006. - 23 ақпан. - 11 б.

Байтұрсынов А. Досыма хат : Әлихан Бөкейхан - 140 // Қазақ. - 2006. - 18 тамыз. - 1 б.

Балжанова Г. Ж., Сулейменова, Д. Д. Бөкейлік Алаш қайраткерлерінің өмірдеректері туралы мағлұматтар : Тарих // Ғылым және білім = Наука и образование. - 2010. - № 4 (21). - 151- 154 б.

Бәкір Ә. Қаламы қаруға айналған қайсар тұлға : [Әлихан Бөкейхан - 150 жыл] // Түркістан. – 2016. – 17 наурыз. – 9 б.

Бәкір Ә. Алаш мұрасы - рухани асыл қазынамыз // Түркістан. – 2015. – 22 қаңтар. – 9 б.

Бәкір, Ә. Алаштың Әлиханы : Алашорда – 90 жыл // Егемен Қазақстан. - 2008. - 23  қыркүйек. - 5 б.

Бәкір, Ә.  ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы Алаш қозғалысы : ұлттық мемлекет идеясы : Алаш қозғалысы // Хабаршы. ҚазГЗУ. "Философия, әлеуметтану, саясаттану" сериясы = Вестник. КазГЮУ. Серия  "философия, социология, политология". - 2009. - № 5. - 46-52 Б.

Бәкір, Ә. Алаштың Әлиханы : Алашорда – 90 жыл // Егемен Қазақстан. - 2008. - 23  қыркүйек. - 5 б.

Билік "Алаш" атынан неге қорқады? // Айқын. - 2008. - 30 тамыз. - 1,5 б.

Бөкейлік Алаш қайраткерлерінің өмірдеректері туралы мағлұматтар : Тарих // Ғылым және білім = Наука и образование. - 2010. -  № 4 (21). - 151- 154 б.

Бөкейхан, Ә. Шығармалар : Әлихан Бөкейхан – 140 // Жұлдыз. - 2006. - № 7. - 3-20 б.

Бөкейханов Әлихан (1870-1937) : Тұлға // Қазақ.. - 2007. - 30 қараша. - 9 б.

Бөкейханов Ә. Әлихан Бөкейханов айтқан екен : Қоғам қайраткері, алаш көсемі Ә. Бөкейхановтың әр баспада жарық көрген еңбектерінен үзінді // Азия Транзит. - 2003. - N 8. - 40-41 б.

Бөкейханов, Ә. Қалқаман-Мамыр : Шәкәрімтану // Шәкәрім. - 2006. - № 4. - 28-29 б.

Бөкейханов, Ә. Қалқаман-Мамыр (Шәкәрім) // Шәкәрім ғылыми-танымдық журнал. – 2013. – № 2 (19). –  74-76 б.

Бөкейханов, Ә. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. Шәкәрімтану // Шәкәрім. - 2006. - № 4. - 30-31 б.

Бөкейханов, Ә. Қара қыпшақ Қобыланды : Әлихан Бөкейханов туғанына 140 жыл толуына орай // Қазақ. - 2006. - 28 шілде. - 6-7 б.

Бөкейханов, Ә. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі : Архив қазынасы // Қазақ. - 2007. – 12 қаңтар. - 5 б.

Бөкейханов, Ә. Қара қыпшақ Қобыланды : Мұра // Қазақ. - 2007. - 7 қыркүйек. - 4-5 б.

Ғалым Жәнібек Қырағы, қия жазбас сұңқар сынды // Түркістан. – 2016. – 14 қаңтар. – 9 б.

Ерболұлы, Р. Менің көсемім - Әлихан!!! // Жас Алаш. - 2010. -1 маусым. - 3 б.

Жарылкапов, Б. У. ХХ ғасыр басында ислам мәселесінің ұлттық баспасөзде көрініс табуы // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия историческая. – 2012. – № 3. – 173-177 б.

Жалбағаев, Е.  Алаш феномені дегеніміз не? // Парасат. - 2008. - № 2. - 23-25 б.

Жандәулетұлы, Н. Қазақтың Әлиханы // Ана тілі.- 2011. - 10 наурыз

Жәдігер, Ғ. Кешегі Әлихандар қандай еді? : [Қазақ зиялылары] // Нұр Астана. - 2005. – 5 -15 мамыр. - 1 б.

Жұмағали, З., Жұмағалиева, Г.  Әлихан – азаттық жаршысы : Алаш ардақтылары // Азия Транзит. -  2006. - №  1-2. - 43-47 б.

Жұртбай Т. Алаш идеясы : Тұлға // Қазақ әдебиеті. – 2016. – № 11. – 4-10 наурыз. - 6 б.

Жүсіпов Н.  Ә. Бөкейханов – фольклорист // ҚР ҰҒА хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы = Известия НАН РК. Серия филологическая. - 2004. - N 3. - 48-53 б. - Библиогр.: 6 атау.

Исахан, М.  Ел тәуелсіздігі үшін күрескен "Үш Отау" қозғалысы : Алаш Ордаға 90 жыл // Қазақстан zaman. - 2007. -  22 қараша. - 8 б.

Каренов Р.  Алаштың бас көсемі: / Ә. Бөкейханов өмірінен // Азия Транзит. - 2000. - N 2. - 5-13 б.

Каренов, Р.  "Талассыз жеке-дара тұр ғой өзі..." : Әлихан Бөкейханның туғанына 140 жыл толуына орай // Азия Транзит. - 2006. - № 7-8. -  4-12 б.

Каренов, Р. Алты алаштың алып азаматы : Мәдени мұра // Жұлдыз. - 2007. - №  9. - 115,140  б.

Каримова, А. Е. Ұлт көсемі - Әлихан Бөкейханов // Қазақстан Педагогикалық хабаршысы = Педагогический вестник Казахстана. – 2012. – № 3. – 241-245 б.

Кәренов Р. Алаштың бас көсемі : [Ә. Бөкейханов өмірінен] // Азия Транзит. - 2000. - N 2. - 5-13 б.

Кекілбайұлы, Ә. Қасиетті Нарын жерінде // Қазақстан музейлері. - 2007. - № 5-6. - 8-10 б.

Кенемолдин, М. Әлихан Бөкейхановтың Семейдегі жылдары : [Семей алаш тарихынан] // Шәкәрім. - 2005. -  №1. - 121-124 б.

Кенемолдин, М.  Әлихан Бөкейханов және шығыс Алашорда үкіметі // Абай. - 2008. - № 1. - 32-38 б.

Кенемолдин, М.  Әмбебап Әлихан // Астана ақшамы. - 2009. - 22 қазан. -  9 б.

Кенжеахметұлы, С.  Әлихан Бөкейханов // Астана хабары. - 2006. - 30 қыркүйек. - 16 б.

Кенжеахметұлы, С.  Алаштың айбыны : Ұлт-азаттық қозғалысының бір көсемі Ә. Бөкейханов // Астана ақшамы. - 2008. - 20 қараша. - 18 б.

Қажыоспан, С. "Алаш" қозғалысының дүниеге келгеніне-90 жыл : [Тарихтан тағзым]// Айқын. - 2006. - 23 желтоқсан. - 6 б.

Қайратұлы, Б.  Алтай асқан Алаш арыстары : Алаш үкіметіне-90 жыл // Астана хабары.- 2007. - 23 қазан. - 3 б.

Қамзабекұлы, Д.  Әлихан Бөкейхан және ұлт руханияты : Таным // Астана хабары. - 2007. - 30 қазан. - 3 б.

Қамзабекұлы, Д.  Тектілік теоремасы : Астанаға - он жыл // Астана хабары. - 2008. - 26 шілде. - 10 б.

Қамзабекұлы, Д. Әлихан Бөкейхан Моңғолияға қалай қарады? : Таным // Астана хабары. - 2008. - 2 тамыз. - 7 б.

Қамзабекұлы, Д.  Әлихан Бөкейхан және ұлт руханияты // Ұлттық портал "Жақсы". - 2011. - 16 қыркүйек

Қамзабекұлы Д. Әлихан Бөкейхан және ұлт руханияты // Алдаспан. – 2014. – № 7-8. – 3-6 б.

Қойгелдиев, М.  Алаш қозғалысы және ұлт тағдыры // Тіл және қоғам. - 2007. - №  4. - 13-18 б.

Қойгелдиев, М.  Әлихан Бөкейхан : Таласып- тартыспаған кісіге де, халыққа да... бәйге жоқ : [Қайраткердің туғанына 140 жыл толуына орай] // Жас Алаш. - 2006. - 11 шілде. - 1-5 б.(Жалғасы 13 шілде.- 4  б.)

Қойгелді Мәмбет Күрескер : Ұлт кеңесі // Қазақ әдебиеті. – 2016. – № 11. – 4-10 наурыз. – 5 б.

Қойшыбаев Б. Даланың қайсар дауылпазы : [Әлихан Бөкейхановтың ұлт-азаттық ұстанымы ] // Түркістан. – 2016. – 28 қаңтар. – 9 б.

Құмғанбаев, Ж. Әлихан Бөкейханов және "Қазақ" газеті : Қоғам.Тарих.Мәдениет // Қоғам және Дәуір: ғылыми сараптамалық журнал. – 2012. – № 1. –  97-103 б.

Құнапина, Қ., Ысқақова, Ғ.  Алаш қайраткерлері тақырыбын оқытудың тәрбиелік мәні // Қазақ тарихы. - 2009. - № 4. - 49-51 б.

Құрманбайұлы Ш. Әлихан Бөкейхан және қазақтың жазба әдеби тілі : [Әлихан Бөкейхан – 150] // Егемен Қазақстан. – 2016. – № 62. – 2 сәуір. – 5 б.

Мұсағалиева А. С. Әлихан Бөкейхановтың халық ағарту мәселесін кеңестік мерзімді басылымда көтеруі // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы = Вестник КазНУ. Серия историческая. - 2004. - N 4. - 25-29 б. - Библиогр.: 10 атау.

Мүрсәлім Б. Көшбасшы : Тұлға // Қазақ әдебиеті. – 2016. – № 11. – 4- 10 наурыз. – 8 б.

Мүрсәлім Б. Ұлтты қорғайтын институт : "Ел тегі ескермесе..." // Қазақ әдебиеті. – 2015. – № 52. – 25 желтоқсан. – 8 б.

Наурызбай, А.  Әлихан Бөкейхан - публицист //  ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы = Вестник КазНУ. Серия журналистики. - 2009. - № 2 (26). - 116-118 б.

Нүрпейіс, К.  Әлихан туралы тарихи шындық шыңына жеткен жоқ : Бөкейханов Әлихан туралы // Заң газеті. - 2006. - 7 ақпан. - 4 б.

Ожайұлы, Ы.  Алаш және біз // Жаңа Сарыарқа. - 2009. -  №  4. – 47 б.

Ожайұлы Ы."Дін таласы" : (Ә. Бөкейхановтың аудармасы жайлы аз ғана сөз) // Ақиқат. – 2015. – № 12. – 36-37 б.

Оспанова, Г. Т. Әлихан Бөкейхан " Ақсақ кемпір" // ҚазҰУ-нің хабаршысы. Филология сериясы. Вестник КазНУ. серия Филологическая. - 2010. - № 1-2. - 125-126 б.

Патшалы Ресей Мемлкеттік Думасына сайланған алаш арыстары : Тағылым // Бала би. - 2006. - № 2. - 4 б.

Сахитжанова, С. Әлихан Бөкейханның ағартушылық қызметі : Халық ағарту тарихынан// Бастауыш мектеп. - 2008. - № 6. - 13-16 б.

Сәрсекеев, Қ.  Әлихан Бөкейханов пен Нығмет Нұрмақов : Ақтаңдақтар ақиқаты // Егемен Қазақстан. - 2008. - 24 желтоқсан. - 4 б.

Сәрсекеев, Қ. Әлихан : [Алаштың арыстары] // Жас өркен-Қостанай. - 2005. -  № 6. - 4-6 б.

Сәрсекеев, Қ. Алаштың Әлиханы : [Филологиялық эссе] // Жұлдыз. - 2005. - N 12. - 86-106 б.

Сәулебектегі, А. Әлихан Бөкейхановтың 140 жылдығын неге атап өтпейміз? Мәдениет // Жас Алаш. - 2006. - 16 мамыр. - 5 б.

Сұлтанов, Ө. Бөкейханов - қазақтың тұңғыш экономисі : Ғылым көкжиегі // Нұр Астана. - 2007. - 31  қазан. - 4 б.

Сұлтанов, Ө. Әлихан Бөкейхан және қазақтың экономика ғылымы // Қазақ. - 2012. - 6-13 қаңтар. - 4 б.

Шайхашева, Г. Тәрбие тамыры - кітапта // Кітап патшалығы. – 2012. –  № 3. –  28-29

Категория: Библиографиялық тізім | Добавил: Formula (21.04.2016)
Просмотров: 2374 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar